PoolKemi

HTH granulat

Ustabiliseret (danner ikke klorlås) og let opløseligt klorgranulat granulat som kan anvendes i alle typer pools både til den daglige klorering og til periodevis chokkloring.

Et sandfilter yder først sit bedste når poolvandet kontinuerligt tilføres flockningsmiddel. SunFlock Magic Rolls er et langsomt opløseligt flockningsmiddel, en enkelt rulle på 125 g lægges i skimmerkurven hvorefter doseringen vil foregå automatisk over de næste par dage. SunFlock samler de fine svævepartikler i vandet til større flokke som let kan tilbageholdes i sandfiltret. De opsamlede flokke med forureninger bortskaffes let fra filtret ved en normal returskyldning. SunFlock kan anvendes i alle pools med sandfiltre, uanset om der anvendes klorholdige eller klorfrie plejemidler.

Saniklar Tempostik

Et moderne poolplejemiddel til kontinuerlig dosering af klor til poolen. Plastkappen omkring Tempo Stick´en skal ikke fjernes, da den sikrer en jævn tilførsel af desinfektionsmiddel til poolen.

Organiske klortabletter (200 g) med fire funktioner: Desinficering, klorstabilisering, algebekæmpelse og flokkulering.

Saniklar pH-Minus

Perfekt poolvand kræver en pH-værdi mellem 7,0 - 7,4. For høj pH gør vandet tåget eller mælket med en dårlig klorvirkning. Inden for pH-området 7,0 - 7,4 er vandet svagt basisk og her får man en god nyttevirkning af klortilsætningen.

Mini PH Minus til små børnebassiner.

Saniklar SunScreen

Saniklar Sun Screen er en «kemisk solskærm» som forhindrer solens UV-stråler i at nedbryde poolens klorindhold. Sun Screen anvendes i udendørs pools, for at nedsætte det generelle klorforbrug. Optimal effekt af Sun Screen opnås ved et indhold på mellem 25 - 50 mg/l.

Mini Klor til små børnebassiner.

Sydhavsøernes Poolservice

2. Tværvej 3 - 4970 Rødby - Telefon 61 77 99 45 - CVR 37035645